Skip Navigation Links

Stropní topení a chlazení

Kvalita vnitřního prostředí obytných budov (vnitřní tepelná pohoda) je, kromě mnoha specifických požadavků (vlhkost, výměna vzduchu, osvětlení, hluk, povrchová teplota, apod.), charakterizována také požadavky na vnitřní teplotu vzduchu a její stabilitu v zimním a letním období, tzv. tepelná stabilita.

V zimním období je teplotní režim obytné budovy udržován v požadovaném rozsahu pomocí topné soustavy (radiátory, podlahové, stěnové a stropní vytápění, podlahové konvektory, apod.), zdroje energie a regulační soustavy.

V letním období hraje svou úlohu celková koncepce stavby, jak materiálová, tak architektonická.

Pokud souhrn koncepcí není schopen zajistit vnitřní tepelnou pohodu (stabilitu), můžeme použít technologická zařízení, která požadovaného stavu dosáhnou.

Proto nově firma UNEGO nabízí našim zákazníkům navržení, dodání a realizaci topného a chladicího stropního systému firmy UNIVERSA, který ve spolupráci se špičkovými tepelnými čerpadly PZP HEATING a.s. / vzduch - voda / AW – split a / vzduch – voda / AWX, zajišťuje nejvyšší požadavky na komfortní tepelnou pohodu vnitřního prostředí.

Komplexní řešení navazuje na mnohaleté zkušenosti z návrhů celkové stavebně – energetické koncepce a realizací nízkoteplotních topných soustav v součinnosti s tepelnými čerpadly, kondenzačními kotli, solárními systémy.

Stropní topení a chlazení najde uplatnění v dřevostavbách, podkrovních místnostech RD, kancelářích, půdních nástavbách a všude tam, kde zdrojem energie bude tepelné čerpadlo (např. vzduch – voda), a kde jsou kladeny vysoké nároky na dodržování tepelné stability místností při nízkých provozních nákladech.