Skip Navigation LinksUNEGO > Nízkoenergetický dům > Energetická a finanční bilance

Energetická a finanční bilance

Energetická a finanční bilance nízkoenergetického domu v r. 2000-2011 dle výučtování Severomoravské energetiky (SME)

Fakturační období 12.7.2000-26.7.2001, sazba D26, jistič 3x40A

Stálý měsíční plat (5 a více místností)4 019 Kč
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 8 182 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě9 640 Kč
Měsiční plat za přikon376 Kč
Cena celkem22 217Kč

Fakturační období 26.7.2001-17.7.2002, sazba D26, jistič 3x40A

Stálý měsíční plat (5 a více místností)3 915 Kč
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 11 651 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě5 863 Kč
Cena celkem21 429 Kč

Fakturační období 18.7.2002-10.7.2003, sazba D55, jistič 3x25A

Stálý měsíční plat2 568 Kč
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 13 067 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě649 Kč
Cena celkem16 248 Kč

Fakturační období 11.7.2003-26.7.2004, sazba D55, jistič 3x25A

Stálý měsíční plat2 625 Kč
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 12 206 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě712 Kč
Cena celkem15 543 Kč

Celková spotřeba el. energie na RD 12 586 kWh, z toho:

 • ÚV: 4 992 kWh
 • TV (Teplá voda): 1243 kWh
 • → TV+ÚV = 6235 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti...

Fakturační období 27.7.2004-19.7.2005, sazba D55, jistič 3x25A

Stálý měsíční plat2 735 Kč
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 12 701 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě938 Kč
Cena celkem16 375Kč

Celková spotřeba el. energie na RD 12 510 kWh, z toho:

 • ÚV: 5 426 kWh
 • TV (Teplá voda): 1243 kWh
 • → TV+ÚV = 6380 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti...

Fakturační období 20.7.2005-21.7.2006, jistič 3x25A

Období účtování 20.7.2005-31.12.2005, sazba D55
Celková cena
Stálý měsíční plat1 303,68 Kč
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 5 665 kWh1 080Kč / kWh6 118,20 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě119 kWh3 720 Kč / kWh442,68 Kč
Cena celkem7 864,56 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 5 784 kWh je 1,3597 Kč / kWh.

Období účtování 01.01.2006-21.7.2006, sazba D55d.
Celková cena
Spotřeba činné el. energie v nízké sazbě 7 990 kWh1 169,0 Kč / kWh9 340,31 Kč
Spotřeba činné el. energie ve vysoké sazbě150 kWh1 466 Kč / kWh219,9 Kč
Položky za dopravu elektřiny, paušální plat
za jistič
2 156,49 Kč
Cena celkem11 716,7 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 8 140 kWh je 1,4394 Kč / kWh.

Celková spotřeba el. energie za období od 20.7.2005-21.7.2006 na RD činí 13 924 kWh, z toho:

 • NT: 13 655 kWh
 • VT: 269 kWh
 • ÚV: 6 864 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 146 kWh
 • → TV+ÚV = 8010 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti...
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 19 581,26 Kč


Fakturační období 22.7.2006-19.7.2007, jistič 3x25A

Období účtování 22.7.2006-19.7.2007, sazba D55
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 4 270,5 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT92,5 kWh
Cena celkem6 423,22 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 4 363 kWh je 1,4722 Kč / kWh.

Období účtování 01.01.2007-19.7.2007, sazba D55d.
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 7 250,5 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT124,5 kWh
Cena celkem11 838,42 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 7 375 kWh je 1,605 Kč / kWh.

Celková spotřeba el. energie za období od 22.7.2006-19.7.2007 na RD činí 11 738 kWh, z toho:

 • NT: 11 521 kWh
 • VT: 217 kWh
 • ÚV: 4 696 kWh
 • TV (Teplá voda): 918 kWh
 • → TV+ÚV = 5 614 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 6 124 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 21 731,35 Kč vč. DPH 19%


Fakturační období 20.7.2007-31.7.2008

Období účtování 20.7.2007–31.12.2007, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 5 712 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT100 kWh
Cena celkem11 122,275 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 5 812 kWh je 1,914 Kč / kWh.

Období účtování 01.01.2008-17.7.2008
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 7 244 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT105 kWh
Cena celkem16 145,98 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 7 349 kWh je 2,197 Kč / kWh.

Období účtování 17.7.2008-31.7.2008
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 201 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT35 kWh
Cena celkem562,549 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 236 kWh je 2,3837 Kč / kWh.

Celková spotřeba el. energie za období od 20.7.2007-31.7.2008 na RD činí 13 397 kWh, z toho:

 • NT: 13 157 kWh
 • VT: 240 kWh
 • ÚV: 5 900 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 911 kWh
 • → TV+ÚV = 7 211 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 6 186 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 27 830,804 Kč vč. DPH 19%

Poznámka: Dne 18.07. 2008 byl instalován nový 4Q elektroměr, který zajistí měření spotřeby el. energie RD v návaznosti na energetické zisky fotovoltaické soustavy. Od 15.9.2008 je v činnosti pouze 10m2 aktivní plochy trubicových vakuových kolektorů. Důvodem je zvětšení plochy fotovoltaického systému.

Fakturační období 1.8.2008-31.7.2009

Období účtování 1.8.2008–31.12.2008, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 4 606 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT197 kWh
Cena celkem8 991,66 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 4 803 kWh je 2,228 Kč / kWh. (vč. DPH 19%)

Období účtování 01.01.2009-31.7.2009
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 6 516 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT245 kWh
Cena celkem14 290,99 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 6 761 kWh je 2,516 Kč / kWh.

Celková spotřeba el. energie za období od 1.8.2008-31.7.2009 na RD činí 11 564 kWh, z toho:

 • NT: 11 122 kWh
 • VT: 442 kWh
 • ÚV: 6 164 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 309 kWh
 • → TV+ÚV = 7 473 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 4 091 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 27 706,35 Kč (vč. DPH 19%)


Fakturační období 1.8.2009-31.7.2010

Období účtování 1.8.2009–31.12.2009, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 4 430 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT160 kWh
Cena celkem, vč. DPH 19%11 578,45 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 4 590 kWh je 2,522 Kč / kWh. (vč. DPH 19%)

Období účtování 01.01.2010-31.7.2010
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 5 819 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT169 kWh
Cena celkem, vč. DHP 20%14 390,16 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 5 988 kWh je 2,403 Kč / kWh. (vč. DPH 20%)

Celková spotřeba elektrické energie za období od 1.8.2009-31.7.2010 na nízkoenergetickém domě činí 10 578 kWh, z toho:

 • NT: 10 249 kWh
 • VT: 329 kWh
 • ÚV: 5 175 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 669 kWh
 • → TV+ÚV = 6 844 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 3 734 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 25 968,61 Kč (vč. DPH)


Fakturační období 1.8.2010-31.7.2011

Období účtování 1.8.2010–31.12.2010, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 3 887 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT108 kWh
Cena celkem, vč. DPH 20%9 649,044 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 3 995 kWh je 2,4153 Kč / kWh. (vč. DPH 20%)

Období účtování 01.01.2011-31.7.2011
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 4 881 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT105 kWh
Cena celkem, vč. DHP 20%13 224,73 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 4 986 kWh je 2,6524 Kč / kWh. (vč. DPH 20%)

Celková spotřeba elektrické energie za období od 1.8.2010-31.7.2011 na nízkoenergetickém domě činí 8 981 kWh, z toho:

 • NT: 8 768 kWh
 • VT: 213 kWh
 • ÚV: 4 937 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 103 kWh
 • → TV+ÚV = 6 040 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 2 728 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 22 873,78 Kč (vč. DPH 20%)

Poznámka:
Dne 8.12.2008 byly instalovány špičkové ploché kolektory THERMOSOLAR - TS - 310 v počtu 10ks a aktivní ploše 18 m2.
Od 1.7.2009 je funkční fotovoltaická elektrárna o výkonu 5 kWp v kategorii "Zelený bonus". Od 1.8.2009 je v provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,8 kWp v kategorii "Přímý prodej".

Fakturační období 1.8.2011-31.7.2012

Období účtování 1.8.2011–31.12.2011, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 2 708 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT92 kWh
Cena celkem, vč. DPH 20%7 669,55 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 2 800 kWh je 2,74 Kč / kWh. (vč. DPH 20%)

Období účtování 01.01.2012-31.7.2012
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 4 734 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT89 kWh
Cena celkem, vč. DHP 20%13 859,22 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 4 823 kWh je 2,87 Kč / kWh. (vč. DPH 20%)

Celková spotřeba elektrické energie za období od 1.8.2011-31.7.2012 na nízkoenergetickém domě činí 7 623 kWh, z toho:

 • NT: 7 442 kWh
 • VT: 181 kWh
 • ÚV: 3 824 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 030 kWh
 • → TV+ÚV = 5 586 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 2 037 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 21 528,77 Kč (vč. DPH 20%)

Fakturační období 1.8.2012-31.7.2013

Období účtování 1.8.2012–31.12.2012, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 3 266 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT99 kWh
Cena celkem, vč. DPH 21%9 702,85 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 3 365 kWh je 2,88 Kč / kWh. (vč. DPH 21%)

Období účtování 01.01.2013-31.7.2013
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 5 542 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT109 kWh
Cena celkem, vč. DHP 21%16 917,51 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 5 651 kWh je 2,99 Kč / kWh. (vč. DPH 21%)

Celková spotřeba elektrické energie za období od 1.8.2012-31.7.2013 na nízkoenergetickém domě činí 9 016 kWh, z toho:

 • NT: 8 808 kWh
 • VT: 208 kWh
 • ÚV: 4 435 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 130 kWh
 • → TV+ÚV = 5 565 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 3 451 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 26 620,36 Kč (vč. DPH 21%)

Fakturační období 1.8.2013-31.7.2014

Období účtování 1.8.2013–31.12.2013, sazba D55d - tepelné čerpadlo
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 3 152 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT93 kWh
Cena celkem, vč. DPH 21%9 910,90 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 3 245 kWh je 3,05 Kč / kWh. (vč. DPH 21%)

Období účtování 01.01.2014-31.7.2014
Počet kWhCelková cena
Spotřeba el. energie v nízkém tarifu - NT 3 886 kWh
Spotřeba el. energie ve vysokém tarifu - VT117 kWh
Cena celkem, vč. DHP 21%10 894,37 Kč
Průměrná cena při celkové spotřebě 4 003 kWh je 2,72 Kč / kWh. (vč. DPH 21%)

Celková spotřeba elektrické energie za období od 1.8.2012-31.7.2013 na nízkoenergetickém domě činí 9 016 kWh, z toho:

 • NT: 7 248 kWh
 • VT: 210 kWh
 • ÚV: 2 970 kWh
 • TV (Teplá voda): 1 272 kWh
 • → TV+ÚV = 4 242 kWh
 • Ostatní energie spotřebována na provoz RD, domácnosti: 3 006 kWh
Celková cena za spotřebovanou energii ve výše uvedeném období činí 20 805,28 Kč (vč. DPH 21%)

Historie spotřeby elektrické energie RD:

Období (počet dní)VT (kWh)NT (kWh)Celkem (kWh)
01.08.2013 - 31.07.2014 (365 dní)21070387248
01.08.2012 - 31.07.2013 (365 dní)20888089016
01.08.2011 - 31.07.2012 (366 dní)18174427623
01.08.2010 - 31.07.2011 (365 dní)21387688981
01.08.2009 - 31.07.2010 (365 dní)3291024910578

Poznámka:
Dne 8.12.2008 byly instalovány špičkové ploché kolektory THERMOSOLAR - TS - 310 v počtu 10ks a aktivní ploše 18 m2.
Od 1.7.2009 je funkční fotovoltaická elektrárna o výkonu 5 kWp v kategorii "Zelený bonus". Od 1.8.2009 je v provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,8 kWp v kategorii "Přímý prodej".