Skip Navigation LinksUNEGO > Naše nabídka > Rekuperace - nucené větrání

Nucené větrání - REKUPERACE

Decentralizované řízené větrání se zpětným získáním tepla z odpadního vzduchu - rekuperací, s možností chlazení v letním období.

VL-100U5-E
Obr.1: Nový typ nástěnné větrací jednotky s rekuperací tepla - "Lossnay VL - 100U5-E"
VL-100U5-E

Výzkum, vývoj i realizace v oblasti systémů budov jsou vždy ovlivněny aktuálním stavem poznatků daného oboru při respektování vlivu na životní prostředí. A to nejen z pohledu provozních nákladů, ale i z pohledu vytvoření kvalitního vnitřního mikroklimatu a celkové energetické náročnosti stavby.

Nové znění ČSN 73 0540/2002 - Tepelná ochrana budov zpřísňuje, ve vztahu k předchozímu znění normy ČSN 73 0540/1994 a v souladu s EU, hodnoty součinitelů prostupu tepla všech obvodových konstrukcí, s následným doporučením na cílové hodnoty v blízké budoucnosti.

Těmito změnami a doporučeními je vytvořen reálný základ pro výstavbu nízkoenergetických domů i pro cílenou regeneraci již existujících staveb, a s tím související důležité hygienické požadavky na výměnu vzduchu, využívání řízeného větrání včetně zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu - rekuperace.

Smyslem úprav je především snížení provozní energetické náročnosti staveb a zajištění zdravého vnitřního mikroklimatu. To je ovlivňováno jak vlastní přítomností člověka, tak například produkcí vlhkosti (vaření, praní a sušení, osobní hygiena, činnost rostlin), spalováním paliv nebo mikrobionálním, aerosolovým, odérovým a toxickým zatížením (např. cigaretový kouř nebo uvolňování škodlivých látek ze stavebních materiálů, konstrukcí a zařizovacích předmětů).

Větrání je ale, do určité míry, i individuální záležitostí a závisí například na způsobu užívání budovy, jednotlivého bytu nebo místnosti, a odlišných požadavcích uživatelů. To do značné míry ovlivňuje směr řešení kontrolovaného větrání s rekuperací tak, aby bylo vytvoření zdravého vnitřního mikroklimatu splněno současně při minimální energetické náročnosti provozu vlastního zařízení, při co nejvyšší energetické účinnosti, přijatelných investičních nákladech a malých nárocích na obsluhu a údržbu.

Požadavek platné normy je charakterizován doporučenou výměnou objemu vzduchu v konkrétní místnosti v rozsahu 0,3 až 1x za hodinu (v některých případech i vyšší) za využití zpětného získávání energie z odpadního vzduchu při nuceném větrání a klimatizaci. V energetické podobě lze tento požadavek vyjádřit u modelového domku při tepelné ztrátě prostupem Qp= 5.550W a vytápěné ploše 100 m2 takto:

Qv:(tepelná ztráta větráním):

při n=0,5 2.200 W
při n=1,0 4.400 W
při n=1,5 6.600 W

Na český trh se dostává nový, ale v zahraničí již ověřený výrobek, splňující významné množství požadavků kladených na vzduchotechnická zařízení s rekuperací.


Nástěnná větrací jednotka s rekuperací tepla "Lossnay VL - 100U5-E"

Jedná se o deskový rekuperační entalpický výměník, který kromě tepelné energie předává i energii vázanou na vzdušnou vlhkost. Umožňuje výměnu vzduchu v místnosti s minimálními energetickými ztrátami. Jeho použitím se zpětně získává energie již jednou spotřebovaná a vložená do vytápění pomocí existujícího topného systému, kterou bychom jinak ztratili v případě větrání otevřenými okny.

Vlastnosti větrací jednotky Lossnay vytváří zdravé vnitřní mikroklima a umožňují široké využití například v bytech, rodinných domcích, v kancelářích, zasedacích místnostech, objektech zdravotnictví, školství, v restauracích, penzionech, ústavech sociální péče a v řadě dalších míst, a také všude tam, kde je výstavba centrální vzduchotechniky investičně nákladná nebo i nemožná.

Ve speciálních případech, kdy jsou kladeny na vzduchotechnická zařízení vysoké nároky (například operační sály, kongresová a administrativní centra, hotely), je vždy nutná spolupráce s kvalifikovaným odborníkem daného zaměření. Ale i zde může najít Lossnay uplatnění jako velmi kvalitní doplněk.


Jednotka Lossnay s rekuperací tepla má tyto přednosti:

  • vysoká účinnost předání tepelné energie (citelné i vázané) včetně vlhkostní charakteristiky
  • důsledné oddělení přiváděného a odváděného vzduchu
  • v letním období funkce jako chladící zařízení - využití nočního chladného vzduchu
  • příznivá pořizovací cena
  • nenáročná montáž, malé nároky na údržbu a obsluhu
  • nízká hlučnost a hmotnost, malé rozměry
  • nízká spotřeba energie při vlastním provozu

Větrací jednotka Lossnay se instaluje na vnější stěnu místnosti pod strop, stejně jako běžné klimatizační jednotky. Přes stěnu se provedou dva kruhové otvory o průměru 75 mm, do kterých se vloží plastové potrubí na vnější straně ukončené vzduchovými hlavicemi. V interiéru je na plastové potrubí přímo napojen Lossnay. Veškeré montážní komponenty jsou součástí dodávky. Zbývá zajistit přívod el. energie (230V/50Hz).

Základní regulaci tvoří lankový tahový přepínač s funkcí maximální výkon - snížený výkon - vypnuto. Pro zvýšení komfortu je možné dodat i ovládání pomocí čidel reagujících na cigaretový kouř, vlhkost a s dálkovým ovladačem.

Přístroj je nutné umisťovat tak, aby nasávaný vzduch z vnějšího prostředí nebyl znečišťován - např. kouřem, emisemi nebo zápachem. Zařízení se musí odstavit z provozu, pokud venkovní teplota klesne pod -10°C a relativní vlhkost vzduchu v místnosti překročí 40% při této venkovní teplotě.

Instalace přístroje není vhodná v místnostech s extrémní vlhkostí (koupelny), jako nahráda kuchyňské digestoře nebo v místnostech s vysokou teplotou okolí (nad 40°C).

VL-100U5-E

Typ jednotky Provozní režim El. příkon (W) Průtok vzduchu (m3/h) Účinnost předání tepelné energie (%) Hlučnost dB (A) Hmotnost (kg)
VL-100U-E Poloviční výkon 13 55 80 24 7,5
Plný výkon 30 100 73 36,5

Jedny z prvních aplikací předchozího typu Lossnay VL-100U-E v ČR - 12/2002

Obr.1: Interní část
Obr.2: Větrací jednotka s rekuperací tepla LOSSNAY VL-100-U-E - interní část s výdechy
Obr.3: Větrací jednotka s rekuperací tepla - externí část
Obr.4: Dvě jednotky Lossnay VL-100, decentrální větrání s rekuperací tepla - FITNESS, Praha 12/04
Obr.5: Ukázka realizace, kuchyň - Přerov 2009
Obr.6: Ukázka realizace, obývací pokoj - Přerov 2009