Historie

Soukromá firma Unego® - užití netradiční energie vznikla v r. 1992 nejdříve jako poradenské, konzultační a informační středisko pro využívání alternativních zdrojů energie a úspory paliv a energie. Později od r. 1994 se po zkušenostech a prosazení se na českém energetickém trhu začala zabývat montážemi solárních systémů pro ohřev TUV, vytápění, přitápění a ohřev bazénové vody. Jako solární kolektory používá špičkové ploché kolektory TS-300 firmy Thermosolar Žiar n. Hronom, vakuové trubicové kolektory na principu tepelné gravitační trubice od firmy VacuSol a trubicové se selektivní vrstvou TiNOX®. Přes určité technické problémy v začátcích formování tohoto energetického odvětví se v současné době dá říci, že zařízení dosahují technické úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy. Původní zaměření na objekty fyzických osob a občanů se v poslední době rozšiřuje i o podnikatelské objekty. Firma se pravidelně od r. 1994 zúčastňuje mezinárodních výstav, Stavebních veletrhů - Olomouc, Brno, FOR ARCH -Praha 98, 99, 2000, 2001, Frýdlant nad Ostravicí - INFOTHERMA. Majitel firmy provádí odborné přednášky na témata v oblasti působení firmy v okrese Olomouc pod záštitou Referátu ŽP, pro starosty obcí, v Praze pro Nadaci H.Bohla, INFOTHERMA, OMNIS atd.