Skip Navigation Links

Externí chladič solárních systémů - použití

Externí chladič solárních systémů je zařízením, které podstatně zvyšuje komfort obsluhy solárního systému a které v určitých případech může přispět i ke zlepšení jeho ekonomických parametrů. Je konstruován pro venkovní prostředí a pro teploty do 150°C.

Principem činnosti chladiče je odběr a eliminace tepelné energie ze systému pomocí tepelných trubic v době, kdy je již nežádoucí další zvyšování teploty v zásobníku teplé vody nebo v bazénu, případně vytápění. Pokud je přitom vysoká intenzita slunečního záření podporovaná vysokou teplotou vzduchu, hrozí při vypnutí čerpadla přehřátí systému s následným zvýšením tlaku a vypuštěním pracovní kapaliny pojistným ventilem.

Typické příklady jeho možného využití

  • Solární systém pro ohřev vody, bazénu a přitápění
    Zabraňuje ohřátí vody v bazénu nad teplotu, která je již nežádoucí jak z hlediska jeho využití, tak pro udržení kvality vody, případně přehřívání místností v teplém období.
  • Solární systém pro ohřev vody a přitápění
    Umožňuje využít sluneční energii k přitápění, i když není k dispozici bazén pro eliminaci přebytků tepla v letním období.
  • Solární systém pro ohřev vody
    Při nedostatečném odběru teplé vody hrozí přehřívání vody v zásobníku s následným snižováním jeho životnosti, v určitých případech pak dochází i k přehřátí solárního systému a k vypuštění pracovní kapaliny.

Zajímavým využitím solárního chladiče je možnost zvýšení finančního zisku z provozování solárního systému. V určitých případech je totiž možné získat většími investičními náklady na větší množství kolektorových rámů a solární chladič takové množství energie za dobu životnosti solárního systému, které je ve finančním vyjádření větší než u běžně dimenzovaného solárního systému na ohřev vody. Bez využití solárního chladiče by přitom takový systém nemohl být provozován pro jeho soustavné přehřívání.

Způsob optimalizace při návrhu systému s chladičem

Chladič solárního systému - použití
Tab.1: Chladící výkon – počet chladičů na 8ks plochých kolektorů – THERMOSOLAR
Chladič solárního systému - použití
Tab.2: Chladící výkon – počet chladičů na 8ks vakuových kolektorů – SANMAX

Základem je výpočetní program na simulaci činnosti reálného solárního systému. Jeho pomocí se vypočítají také roční energetické zisky konkrétního systému pro různý počet kolektorů daného typu kolektoru.

Roční energetické zisky na 1 m2 absorpční plochy kolektorů v závislosti na zvyšujícím se počtu použitých kolektorových rámů samozřejmě klesají vlivem vzrůstajících průměrných teplot pracovní kapaliny. U vakuových kolektorů je to asi o 1/4, u plochých téměř o 1/2.

Chladič solárních systémů může být navržen i od např. čtyř instalovaných kolektorů, kdyby již mohlo nepochybně docházet k možnému přehřívání systému. I u menšího počtu kolektorů může nastat přehřátí, ať již vlivem nepravidelností v odběru teplé vody nebo díky extrémnímu průběhu počasí.