Skip Navigation Links

Externí chladič solárního systému

Novinka 2009 - zařízení slouží k eliminaci přebytků tepelné energie, je-li okamžitý energetický zisk solárního systému větší než odběr tepla spotřebičem. Zamezí se tak přehřívání hydraulického okruhu, např. solárního systému a následnému zvýšení tlaku v soustavě nad povolenou hodnotu s možným odpuštěním solární kapaliny z primárního okruhu.

Externí chladič solárního systému bez ochranného krytu, typ L – TGT
Obr.1: Externí chladič solárního systému bez ochranného krytu, typ L – TGT

Další výhody externího chladiče solárního systému

 • Zvýšení životnosti solárních zásobníků
 • Možnost využití větší kolektorové plochy, tedy ekonomicky výhodnější investice
 • Prodloužení životnosti solární kapaliny – nehrozí extrémní přehřívání
 • Výrazné snížení vzniku dilatačních rázů vlivem vysokých teplotních diferencí a tím i zvýšení životnosti solárního systému
 • Snížení teplot v prostoru strojovny v letním období
 • Snížení investičních nákladů při realizaci – velké akumulační nádoby není třeba
 • Snížení provozních nákladů, zvýšení účinnosti solárního systému – dle zapojení do soustavy
 • Možnost použití kvalitnějších kolektorů (např. vakuových) do topných soustav bez rizika přehřívání
 • Možnost zapojování do sestav dle požadavku energetického požadavku objektu v přechodném období (ještě efektivní využití sluneční energie)
 • Možnost upevnění na konstrukci objektu nebo i volně do exteriéru
 • Není nutnost mít bazén pro chlazení solární soustavy v letním období (ekonomické a smysluplné využití sluneční energie v letním období – ohřev vody, ohřev bazénové vody)
 • Stavebnicová koncepce
 • Možnost v budoucnu této chladící větve využít pro ohřev vody v bazénu nebo akumulovat energii v efektivnějších akumulátorech – využití skupenského tepla
Externí chladič solárního systému s ochranným krytem, typ L – TGT
Obr.2: Externí chladič solárního systému s ochranným krytem, typ L – TGT

Dvě základní hydraulické koncepce externího chladiče solárního systému

 • typ tepelná gravitační trubice, označení L - TGT
 • typ lamelový výměník - průtočný, označení L - P

Externí chladič je konstruován jako výměník tepla buď jako tepelná gravitační trubice s označením L – TGT nebo jako lamelový výměník s označením L – P.

U sestavy s tepelnou gravitační trubicí je každá tepelná trubice opatřena kovovou lamelou odevzdávající teplo okolnímu vzduchu formou sálání a konvekcí. Stejně je řešena i koncepce průtočné varianty.

Jednotlivé lamely jsou uchyceny k AL- nosnému rámu, který zabezpečuje tuhost a umožňuje rovněž připevnění chladiče k např. plášti budovy či volné externí konstrukci. AL-nosný rám slouží také k upevnění ochranného krytu, který eliminuje riziko popálení, neboť chladič může pracovat při teplotách až 130°C. Chladícím médiem je okolní vzduch, který udržuje solární primární okruh v teplotním intervalu 90 °C až 130°C.

Technická data, typ L – TGT

Rozměry (délka x výška x hloubka) 950 x 1130 x 100 mm
Aktivní chladící plocha 2,1m2
Hmotnost včetně ochranného krytu17 kg
Obsah náplně0,3 l
Připojovací rozměrtrubka Cu 22x1 mm
Tlaková ztráta chladiče při tH= 80°C125 Pa/m při 500kg/hod
Maximální povolený tlak600 kPa
Povrchová úpravapráškový černý lak

Termogram chladiče při měření
Obr.3: Termogram chladiče při měření

Výkon pro typ L - TGT

Minimální chladící výkon při 100°C až 130°C 3762W (0,10 l/s)
1881 (0,05 l/s)

Výkon pro typ L - P

Minimální chladící výkon při 100°C až 130°C 3515W (0,10 l/s)
1758 (0,05 l/s)

Cena

typ L – TGT9000,- Kč
typ L – P9000,- Kč
* ceny jsou uvedeny bez DPH

Externí chladiče solárních systémů jsou chráněny užitnými vzory!
Certifikát - chladič solárních systémů
Obr.4: Certifikát - chladič solárních systémů

Napsali o nás

 1. Odborný časopis Chlazení a klimatizace
 2. Odborný časopis Topenářství Instalace
 3. Odborný časopis Energetika