Skip Navigation LinksUNEGO > Naše nabídka > Kolektory > Solární vakuový trubicový kolektor

Kolektory - Solární vakuový kolektor

Solární vakuový kolektor je na našem trhu novinkou. Využívá sluneční energii k ohřevu užitkové vody a v zimních měsících slouží k přitápění v domácnostech, průmyslových a hospodářských budovách (hotely, skleníky, bazény, lázně aj.). Náš výrobek lze s úspěchem používat i tam, kde jiná obdobná zařízení vykazují nepoměrně nižší účinnost. Těchto výsledků je dosaženo použitím vakua jako dokonalé tepelné izolace, vysoce selektivní vrstvou na absorbérech a principem tepelných trubic.

Výhody které hovoří za vakuové solární kolektory:

  • Atraktivní systém využití solární energie
  • Progresivní technologie
  • Celoroční provoz
  • Vysoce selektivní vrstva
  • Vysoká účinnost
  • Vysoká životnost
  • Ekologický výrobek

Vakuový sluneční kolektor

Jako jeden z mála na trhu má přímé vakuovotěsné spojení kovu se sklem. Spoj vydrží teploty do 360°C, tedy kolektor lze při vakuování dokonale odplynit (odplyňovací teplota podobných zařízení, např. elektronky musí být nad 320°C, jinak se stále během provozu uvolňují plyny a horší se kvalita vakua). To např. neumožňují kolektory převážně asijské provenience, které mají lepený spoj kov-sklo organickým tmelem, nehledě na menší předpokládanou životnost takového spoje (teplota naprázdno dosahuje 270°C, takové šoky organický tmel nemůže dlouho vydržet). Náš kolektor má velmi dobrý a časově zcela stabilní prostup tepla ve směru absorpční vrstva-pracovní kapalina, tedy nízké tepelné ztráty, protože veškeré spoje výhradně měděných dílů jsou pájené. Kolektor má minimální možnou plochu absorbéru vzhledem ke sběrné ploše, tedy opět minimální tepelné ztráty (např. kruhový absorbér má poměr celkové plochy ku sběrné 1,5 x větší). Náš neobsahuje žádné koncentrační prvky slunečního záření, tedy zachytí veškeré rozptýlené záření, kterého je v našich podmínkách 50 až 60 %. Rozptýlené záření nelze koncentrovat, navíc žádný mně známý kolektor nemá skutečný optický koncentrátor (takové jsou jen se zrcadlem, které má tvar křivky s ohniskem, třeba parabola), takže se vlastně jedná jen o více či méně účinné odrazné plochy, které pracují možná dostatečně při kolmém dopadu, ale se zvyšujícím se úhlem přímého záření jejich účinnost silně klesá. Výhodou je samonosný Al rám (snadná montáž, životnost), TiNOX patří mezi typ vrstvy, která nemá svými vlastnostmi lepší konkurenci.