Skip Navigation LinksUNEGO > Naše nabídka > Kolektory > TS

Kolektory - TS

  • TS - 300 pro vertikální montáž s oběhovým čerpadlem
  • TS - 330 pro horizontální montáž s oběhovým čerpadlem
  • TS - 400 plochý vakuový kolektor

Kolektory jsou určené pro přípravu teplé užitkové vody, vytápění budov a ohřev vody v bazénech. Primární okruh se plní nemrznoucí kapalinou.

Výhody, které hovoří pro kolektory TS:

  • Vysoká účinnost - v závislosti na způsobu využívání je energetický zisk kolektoru 700 až 1100 kWh za rok ve středoevropských klimatických podmínkách
  • Vysoká životnost - více než dvacetiletá životnost ověřená praxí. Všechny komponenty dodávaných slunečních zařízení jsou schválené státními zkušebnami
  • Vysoká kvalita - potvrzená výsledky testů z renomovaných evropských zkušeben Technikum Raperswill Švýcarsko, Institutem pro výzkum solární energie v Hannoveru a TUV Bayern-Sachsen v Mnichově
  • Jednoduchá montáž - variabilní na všechny typy střech
  • Vysoký uživatelský komfort - záruční doba 12 let. Minimální nároky na obsluhu a údržbu. Recyklovatelnost použitých konstrukčních materiálů

Absorbér s vysokoúčinnou selektivní konverzní vrstvou vyznačující se vysokou pohltivostí slunečního záření a malým zpětným vyzařováním tepla. Designově a technicky propracovaná konstrukce kolektoru patentově chráněná v 52 státech světa.

* Na výše uvedené kolektory je záruka 12 let !