Skip Navigation Links

Akumulační stěna AKU-LATENT PCM

Nový produkt v ČR a EU - nabízená sestava AKU-LATENT PCM se řadí mezi pasivní klimatizační prvky - prvky, které pro svou činnost nepotřebují zdroj energie. Jde o paralelní produkt k již v EU v praxi zavedeným systémům sádrokartonových desek SmartBoard®, akumulačních omítek či akumulačním stavebním blokům. Všechny uvedené produkty využívají jako základní akumulační prvek Micronal® a to buď ve variantě Micronal® DS 5001X nebo Micronal® DS 5008X.

12 důvodů pro AKU-LATENT PCM

 • Zlepšení tepelné pohody v letním období – snížení interní teploty.
 • Stabilizace interní teploty v topném období při použití dalších zdrojů energie.
 • Efektivnější využití energetických zisků v přechodném období.
 • Výrazné zvýšení funkce parozábrany.
 • Výrazné zlepšení vzduchotěsnosti „obálky“ stavby.
 • Energetická nezávislost – nulová spotřeba energie – žádný servis.
 • Dlouhodobá životnost – přes 30 let.
 • Plná recyklovatelnost všech prvků sestavy vč. Micronalu® (po použití je možné materiál vysypat a použít znovu).
 • Povrchová úprava s množstvím variant – uspokojí i velmi náročné.
 • Vysoká variabilita použití a kombinací jednotlivých prvků sestavy.
 • Soustavu může realizovat odborná firma či zdatný kutil.
 • Nespotřebovaná energie = finanční návratnost.

V součastnosti nabízíme AKU-LATENT v následujících produktových řadách:

AKU-LATENT PCM – 330 kJ/m2

Akumulační deska AKU-LATENT PCM – 330 kJ/m2

Akumulační stěna, obklad či podhled je tvořen z jednotlivých dílčích komponentů, které jako celek získávají jiné vlastnosti, vlastnosti akumulačního prvku:

 • Polykarbonátová deska – komůrková dvoustěnná, tloušťka desky 10 mm.
 • Montážní prvky k upevnění polykarbonátové desky.
 • Micronal® – DS 5001X, DS-5008X – základní akumulační prvek – v pytlích o hmotnosti 15 kg, volně sypaný, např. pomocí speciálního nástroje, do komůrek polykarbonátové desky. 1m2 komůrkové polykarbonátové desky obsahuje 3 kg Micronalu®.
 • Povrchová úprava akumulační desky AKU-LATENT PCM:
  • Forma povrchové barvy:
   • HC – 4 - základní barva – vodou ředitelná, slouží k vytvoření flexibilní adhezivní a penetrační mezivrstvy.
   • GamaDEKOR® Flex – flexibilní povrchová úprava, vytváří trvale pružnou povrchovou vrstvu. GamaDEKOR
  • Forma povrchové omítky:
   • HC – 4 - základní barva – vodou ředitelná, slouží k vytvoření flexibilní adhezivní a penetrační mezivrstvy.
   • BetaDEKOR® AF – Flex – vodou ředitelná flexibilní akrylátová tenkovrstvá rustikální omítkovina, vytváří trvalou a velmi pružnou povrchovou vrstvu.
   • AlfaDEKOR® F nebo G – vodou ředitelná akrylátová mozaiková dekorativní omítkovina. Vytvrzená omítka vytvoří pružnou a otěru vzdornou vrstvu.AlfaDEKOR

AKU-LATENT PCM – 550 kJ/m2

Akumulační deska AKU LATENT PCM – 550 kJ/m2

Akumulační stěna, obklad či podhled je tvořen z jednotlivých dílčích komponentů, které jako celek získávají jiné vlastnosti, vlastnosti akumulačního prvku:

 • Polykarbonátová deska – komůrková třístěnná, 3X nebo systém Click 16, tloušťka desky 16 mm.
 • Montážní prvky k upevnění polykarbonátové desky.
 • Micronal® – DS 5001X, DS-5008X – základní akumulační prvek – v pytlích o hmotnosti 15 kg, volně sypaný, např. pomocí speciálního přípravku do komůrek polykarbonátové desky. 1m2 komůrkové polykarbonátové desky obsahuje 5 kg Micronalu.®
 • Povrchová úprava akumulační desky AKU-LATENT PCM:
  • Forma povrchové barvy:
   • HC – 4 - základní barva – vodou ředitelná, slouží k vytvoření flexibilní adhezivní a penetrační mezivrstvy.
   • GamaDEKOR® Flex – flexibilní povrchová úprava, vytváří trvale pružnou povrchovou vrstvu.
  • Forma povrchové omítky:
   • HC – 4 základní barva – vodou ředitelná, slouží k vytvoření flexibilní adhezivní a penetrační mezivrstvy.
   • BetaDEKOR® AF – Flex – vodou ředitelná flexibilní akrylátová tenkovrstvá rustikální omítkovina, vytváří trvalou a velmi pružnou povrchovou vrstvu.
   • AlfaDEKOR® F nebo G – vodou ředitelná akrylátová mozaiková dekorativní omítkovina. Vytvrzená omítka vytvoří pružnou a otěru vzdornou vrstvu.

Vlastnosti a použití akumulační stěny AKU-LATENT PCM

Kromě již výše uvedených technických parametrů Micronalu® PCM, vykazuje variantní řešení uložení tohoto materiálu do polykarbonátových desek také několik zajímavých stavebně technických vazeb. Provedení aplikace akumulační desky na plochu obvodového zdiva se dostáváme při kvalitní realizaci detailů spojů na velmi účinnou formu parozábrany, v kombinaci s výrazným vzduchotěsným prvkem. Možnost volby tloušťky nosného prvku s vyšším podílem Micronalu® PCM umožňuje systémově snížit velikost akumulační plochy na únosnou míru. Nosič základního akumulačního materiálu Micronal® PCM, může být v podstatě jakýkoliv, ale vždy takový, který neovlivní základní vlastnosti a požadavky akumulačního prvku.

Aplikace AKU-LATENT PCM

Micronal®, v jakékoli kombinaci a variantě nosného prvku, musí být umístěn vždy v co nejužším kontaktu s interním prostředím, nejlépe jako součást tohoto prostoru. Velikost akumulační plochy s definovanými vlastnostmi Micronalu® PCM nebo jeho celková hmotnost v sestavě určuje množství naakumulované energie, tudíž schopnost udržet interní teplotu daného prostoru v předem stanoveném teplotním intervalu. Měrná tepelná kapacita 1kg Micronalu® je 110kJ/m2 v bodě změny (+23°C, +26°C). Množství 50 kg umožní naakumulovat přibližně 5500kJ tepelné energie.

Teplotu fázové změny a množství Micronal® PCM je potřeba navrhnout na základě konkrétních okrajových podmínek. Dominantní podíl na tepelné zátěži interiéru má prostup sluneční radiace transparentními prvky – střešní okna, okna ve svislém zdivu, hlavně ta, která jsou orientována na východ až západ. Proto je nutné volit plochu a umístění oken velmi zodpovědně, pokud to jen půjde, střešních oken se vyvarovat nebo v případě nutnosti jejich použití aplikovat venkovní stínění – rolety, žaluzie. Okna ve svislém zdivu chránit, např. přesahy balkonů, teras, pergol, zelení, vč. venkovních rolet či žaluzií. Ve standardním provedení doporučuji již volit izolační trojsklo v kvalitě U = 0,5 – 0,6W/m2K, které svou kvalitu zúročí celoročně – v topném období výrazně snižuje úniky tepla z interiéru, v letním snižuje přehřívání interiéru a v celoročním kontextu zvyšuje tepelnou pohodu interiéru.

Vnitřní tepelná zátěž budov a interních prostor tvoří také nemalou položku pro tepelnou stabilitu místností v letním období. Mezi vnitřní tepelné zisky patří produkce tepla osob, produkce tepla svítidel, elektrospotřebičů, výpočetní techniky. Velmi důležitý je individuální přístup uživatele k celé problematice tepelné stability místností v letním období – otevírání oken v období horkých letních dnů, nepoužívání externích stínících prvků, možnost ovlivnění nuceného větrání v nočních hodinách, tzv. předchlazení prostoru. Tento systém je velice efektivní a také levný svým provozem a investicí. Použití je hlavně v kancelářských prostorách, kdy vyšší hluková zátěž větrací soustavy v nočních hodinách nevadí.

V topném období akumulační soustava AKU-LATENT PCM s Micronalem® stabilizuje teplotní režim interiéru tím, že ukládá energetické přebytky z např. nezávislého zdroje energie – krb, krbová kamna, tedy téměř neregulovatelných zdrojů. Vysokou akumulační schopností snižuje spotřebu energie z hlavního zdroje.

Aplikace AKU-LATENT PCM

Obecný návrh množství Micronalu® pro charakteristickou místnost: rodinný domek, kancelář apod.

Navržení jednoduché kalkulace na množství Micronalu®, velikosti akumulační plochy, typu polykarbonátové desky nebo způsobu uložení je možné pouze u typu místností, které jsou nekonfliktní svým tvarem, použitím, „přiměřenou“ velikostí transparentních ploch ve svislé rovině, minimalizace střešních oken s externím stíněním těchto ploch.

Např. ložnice o půdorysných rozměrech 400x300cm, světlá výška 250cm, okno ve svislé rovině o rozměru 120x150cm, azimutální orientace – JZ, venkovní roleta, 2 lidé (doporučuji umístění větrací jednotky s rekuperací tepla Lossnay VL-100U5-E, je to druhá nejvíce kontaminovaná místnost po prostoru kuchyně s obývacím pokojem), kde bylo doposud dosahováno v letním období teplot v intervalu 26-28°C, by měla být aplikována akumulační stěna nebo obklad AKU-LATENT PCM s minimálním množstvím 60kg Micronalu®. Akumulační schopnost cca 7000kJ zajistí v běžném používání této místnosti teplotní stabilitu letního období v teplotním rozmezí 24-25°C.

V případě instalace 2 ks střešních oken standardního rozměru ve stejné místnosti s externím stíněním je nutné množství cca 80-90kg Micronalu®. Kancelářské prostory v jednoduché podobě je možné odvodit, ale v případě osazení většího počtu pracovníků, kancelářské techniky, prosklení je nutné postupovat individuálně.

Použitím sestavy AKU-LATENT PCM s Micronalem® je možné letní energetické přebytky v interiérech výrazně eliminovat nebo dokonce potlačit úplně, ale ve výrazně exponovaných místech je nasazení klasické klimatizační techniky nevyhnutné. Samozřejmě jsou i jiné kombinace, které mohou plně klimatizační systémy nahradit, ale tyto vyžadují komplexní řešení stavby s jiným přístupem k celé problematice.

Použitím AKU-LATENT PCM s Micronalem® jsou výrazně sníženy teplotní „šoky“ v letním období, celoročně je teplotně stabilizován prostor, a tím zamezeno negativnímu vlivu na konstrukční prvky, stabilizován prostor v rovině vlhkostních parametrů, celoročně vytvořen stav tepelné pohody, tepelnou stabilitou je dosažena vyšší výkonnost potlačením únavového syndromu osob v zaměstnání, při téměř stejných investicích jako do klasické klimatizace nejsou žádné finanční nároky na provoz a údržbu nebo je tím minimálně snížen finanční náklad možností použít nižší výkon klimatizační jednotky, a v konečném důsledku je přispěno ke snížování emisí CO2.

Ke všem aplikacím je potřebné přistupovat individuálně s objektivním posouzením efektivního účinku materiálu Micronal®.

Aplikace AKU-LATENT PCM

V květnu 2009 proběhla rekonstrukce rodinného domu v Přerově, kde bylo uplatněno mnoho alternativních prvků firmy UNEGO:

 • Solární systém pro ohřev TV - Thermosolar 300 - 4ks.
 • Plynový kondenzační kotel Geminox.
 • Větrací jednotky Lossnay VL - 100U-E s rekuperací tepla a vlhkosti - 5ks.
 • Druhá aplikace AKU-LATENT PCM v ČR a EU.
 • Autonomní krbová teplovzdušná kamna.
Autonomní krbová teplovzdušná kamna
Obr.1: Autonomní krbová teplovzdušná kamna
Autonomní krbová teplovzdušná kamna - výdech
Obr.2: Autonomní krbová teplovzdušná kamna - výdech
Větrání v ložnici
Obr.3: Větrání v ložnici
AKU-LATENT PCM v ložnici
Obr.4: AKU-LATENT PCM v ložnici (90kg Micronalu®, 15m2 plochy)
AKU-LATENT PCM v ložnici
Obr.5: AKU-LATENT PCM v ložnici (90kg Micronalu®, 15m2 plochy)

Cenové porovnání jednotlivých akumulačních sestav

SmartBoard™ - akumulační sádrokartonová deska – Micronal®:
tloušťka – 15mm, tepelná kapacita – 330kJ/m2, výrobce - KNAUF 1800 - 2200,-Kč/m2
Maxit clima 26 – akumulační omítka – Micronal®
tloušťka – 30 mm, tepelná kapacita – 300kJ/m2, výrobce – MAXIT 1500 - 1700,-Kč/m2
AKU-LATENT PCM – akumulační deska – Micronal®
tloušťka – 10 mm, tepelná kapacita – 330 kJ/m2, polykarbonátová deska - individuální sestava, nabídka f. UNEGO 800 - 910,-Kč/m2
AKU-LATENT PCM - akumulační deska – Micronal®
tloušťka – 16 mm, tepelná kapacita – 550kJ/m2, polykarbonátová deska - individuální sestava, nabídka f. UNEGO 1300 - 1604,-Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19% v kategorii odběru Micronal® do 105kg, bez uplatnění množstevních a akčních slev, bez povrchové úpravy produktu, upínacích prvků a práce vázané na realizaci.

Varianta individuální – např. volný násyp Micronalu® do stavebních prvků, např. děrované zdivo, výplň vzduchových mezer apod.

Ceník jednotlivých komponentů akumulačních sestav AKU-LATENT PCM

Polykarbonátová deska – komůrková:
2/10-10,5, čirá 250,-Kč/m2
3X/16, čirá 504,-Kč/m2
Click 16, čirá 549,-Kč/m2

Jedním z možných dodavatelů polykarbonátových desek je firma Zenit, spol. s r.o., která dodává mj. kvalitní PC desky značky Makrolon. Uvedete-li na Vaši objednávku polykarbonátových desek, zaslanou na adresu: olomouc@zenit.cz, heslo „zákazník firmy Unego“, získáte na tyto komůrkové desky slevu 5% z ceníkové ceny!

Barvy, omítkoviny a speciální lepidla – povrchová úprava AKU-LATENT PCM:
 • HC-4 – základní adhezní a penetrační barva – 54,50Kč/kg, spotřeba 0,2kg/m2,(10,9Kč/m2).
 • GamaDEKOR® Flex – flexibilní akrylátová barva – 69,-Kč/kg, spotřeba 0,9kg/m2.
 • BetaDEKOR® AF - Flex – flexibilní akrylátová rustikální omítkovina – 52,5Kč/kg, spotřeba cca 3kg/m2.
 • AlfaDEKOR® F nebo G – flexibilní akrylátová mozaiková omítkovina – 54,5Kč/kg, spotřeba 4-6kg/m2.
 • AlfaFIX S1 – lepidlo pro lepení polykarbonátových desek na zdivo nebo sádrokarton – 56,80Kč/m2.
 • AlfaFIX TIS – speciální lepidlo pro lepení polykarbonátových desek na zdivo nebo sádrokarton – 114,-Kč/m2, varianta:
  • HC-4 + AlfaFIX S1
  • AlfaFIX TIS

Výrobcem a dodavatelem flexibilních barev, omítkovin a speciálního lepidla je firma STOMIX Olomouc s.r.o., Uvedete-li na Vaši objednávku barev a omítkovin zaslanou na adresu: zemcak@stomix.cz heslo „zákazník firmy Unego“, získáte na výrobky slevu 5% z ceníkové ceny!

Více informací

Oblast systémového stavebnictví – nízkoenergetické a pasivní domy či oblast komerční výstavby administrativního charakteru, vyžaduje hlubší energetické analýzy. Doporučuji spolupráci s fundovanými odborníky, kteří jsou schopni vytvořit energetický návrh a simulaci tepelného chování objektu a pro danou realizaci použít tzv. pasivní klimatizaci s Micronal® PCM. Mezi takové patří bezesporu i firma SEAM – energetika spol. s r.o., e-mail: seam@seam.cz, tel. 775 578 111

Protože při realizaci AKU-LATENT PCM vznikne určitě nějaký odpad z polykarbonátových desek, plastových pytlů, nádob na barvy, omítky a jiného plastového materiálu, doporučím obrátit se na specialistu v likvidaci a recyklaci tohoto „odpadu“ firmu RPO PLAST, e-mail: rpoplast@seznam.cz, tel. 775 614 893


Věřím, že nový produkt nebo jeho verze si najde správnou cestu k vašim úsporám energie a ke zkvalitnění interního prostředí. Jednoduchost, bezúdržbová technologie, dlouhá životnost, nulové náklady na provoz, snížení ekologické zátěže ovzduší, možnost individuální improvizace, ale na druhé straně i znalost problému a přemýšlivost, to jsou hlavní znaky systému AKU-LATENT PCM od firmy UNEGO, který je chráněn užitným vzorem.