Skip Navigation LinksUNEGO > Reference > Domácí > Inteligentní dům v ISCE Lipník n. Bečvou

Inteligentní dům v ISŠE Lipník nad Bečvou

Dne 1.6.2001 bylo předáno do užívání inteligentně řízené tepelné hospodářství v ISŠE Lipník nad Bečvou s využitím alternativních zdrojů energie pro úsporu energie v oblasti teplé užitkové vody (TUV) a řízení tepelné pohody v místnostech.

Projekt a realizace vznikl za podpory Evropské unie a jejího programu Phare v koordinaci s Regionální agenturou pro rozvoj Střední moravy a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Zdroje energie:

  • Tepelné čerpadlo Va 3 - typ země - voda, příkon 3 kW, průměrmý topný faktor 3, zemní kolektor v celkové délce 400 m v hloubce 1,2 - 1,4 m - určené pro předehřev a dohřev TUV.
  • Solární ploché kolektory - TS 202 N2LF, 1 ks v celkové aktivní ploše 32,5 m2, určené pro předehřev a dohřev TUV, předehřev výparníkové části TČ
  • Fotovoltaické panely SSW 72-08 - 2 ks v aktivní ploše 2m2 , určené pro napájení cirkulačního čerpadla TUV a jako záložního zdroje

Systém řízení - WinTerm - umožnuje řízení v t těchto úsecích:

  • místní
  • dálkové
  • automatické

Celou akci prováděla firma Condata s.r.o .

Realizaci solárního systému provedla firma Unego®.

Provozovatelem je Integrovaná střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou.