Skip Navigation LinksUNEGO > Reference > Domácí > Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23

Větrací systém s rek. tepla v Mateřské škole Olomouc, Zeyerova 23

Provoz školního zařízení typu mateřské školy vyžaduje díky specifickému přístupu k malým dětem svůj osobitý režim.

Děti tráví v uzavřeném prostoru mnoho hodin, nejsou úplně samostatné v požadavcích na hygienu, musí spolu s personálem zvládnout mnoho úkonů pro zajištění správné funkce mateřské školy (MŠ) - převlékání, svačiny, úklid, klidový režim, pohyb, hry, spánek..

Mnoho aktivit a činností dětí se odehrává v omezeném prostoru, který by měl být dostatečně větrán, měl by být zajištěn přísun čerstvého vzduchu v dostatečném množství. Bohužel však v reálném provozu mnoha MŠ tomu tak není, především v zimním období. Důvodem může být předpokládaná úspora energie, bezpečnost dětí nebo i zdravotní problémy vzniklé z prochladnutí dětí nebo možné nachlazení při vlastním větrání otevřeným oknem.

Snížení přísunu vzduchu ( tzv.infitrace ) do interiéru MŠ mají za "vinu" i zlepšené vlastnosti nových oken, která vykazují významně menší spárovou průvzdušnost ( až 10x ) než okna vyrobená v dřívější době.

Řešením pro zajištění přísunu čerstvého vzduchu, tzn. zajištění tepelně-vlhkostního mikroklima v mateřské škole nebo obdobného zařízení, je instalace nuceného řízeného větrání, nejlépe s rekuperací tepla. Tím odpadá mechanické otevírání oken, a tím i určitý diskomfort pro děti.

Můžeme dle aktuální interní potřeby provádět výměnu vzduchu bez ohrožení zdraví dětí, např. tím, že při převlékání, kdy je zvýšená imobilita dítěte, není přímý kontakt se studeným vzduchem, jako např. při otevření okna či dveří.

Instalací nuceného větrání s rekuperací tepla, konkrétně za použití decentrálních jednotek LOSSNAY VL-100UE s řídící jednotkou kvality vzduchu - SQA, bylo dosaženo i výrazného snížení prašnosti v interiéru, neboť jednotky Lossnay VL-100 jsou vybaveny jemným polyuretanovým filtrem třídy filtrace EU-2, který zachytí prach.

Obr.1: Řídící jednotka SQA s čidlem kvality vzduchu s nastavitelnými parametry
Obr.2: Lossnay VL -100UE s řídící jednotkou

Instalací decentrálního větrání s rekuperací tepla byla výrazně snížena i hlučnost pronikající otevřenými okny z exteriéru.

Protože větrací jednotka Lossnay VL-100 díky své výjimečné konstrukci rekuperačního výměníku, který umí vrátit kromě tepla ( 70-77% ) i vlhkost obsaženou ve vyměňovaném vzduchu ( až 65% - entalpický výměník, předává i energii vázanou ve vzdušné vlhkosti ), je interní mikroklima udržováno po stránce mikrobionální, odérové, aerosolové, ionizační, toxické, ale i po stránce dodržení správné relativní vlhkosti vzduchu mezi 35 - 50%.

Obr.3: Lossnay VL-100UE
Obr.4: 2 ks Lossnay VL-100UE

Větrání v optimálním režimu lze zajistit u nové budovy, ať již jde o školní, administrativní nebo kanceláře i variantou s centrálním vzduchotechnickým rozvodem a centrální jednotkou. Opět lze efektivně využít systém Lossnay, ovšem v provedení LGH-15RX4 - 200RX4. Tyto centrální jednotky disponují účinností až 85%, entalpickou účinností až 74%, což jsou hodnoty vynikající.

Je vždy nutné zohlednit všechna pro a proti a odpovědně rozhodnout. Je to rozhodnutí, které musí být akceptováno všemi zúčastněnými stranami - investor, energetik - auditor, projektant VZT, architekt.

Reálná aplikace decentrálního větrání s rekuperací tepla za použití jednotek LOSSNAY VL-100UE byla uvedena do provozu v 10/2005, kdy do jedné z mnoha tříd Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23 byly tyto jednotky osazeny.

Obr.5: Aplikace 3 ks decentrálních větracích jednotek s rekuperací tepla Lossnay VL-100UE s řídící jednotkou SQA ve třídě
Obr.6: Venkovní část větracích jednotek Lossnay VL-100UE - krycí hlavice vstupního a výstupního vzduchu
Obr.7: Venkovní část větracích jednotek Lossnay VL-100UE - krycí hlavice vstupního a výstupního vzduchu

Dvouletá zkušenost potvrdila oprávněnost této realizace a potvrzení všech vlastností a požadavků, které byly do instalace vkládány. V místnosti mají děti čistší vzduch, nižší prašnost, optimální relativní vlhkost. V komplexním hodnocení dle paní ředitelky se viditelně snížila nemocnost dětí.

Proto na základě této praktické zkušenosti byla realizována další větrací sestava z Lossnay VL-100 v jiné třídě.

Opět byly použity tři jednotky Lossnay Vl-100 řízeny pomocí senzoru kvality vzduchu - SQA v automatickém provozu s možností manuálního vstupu.

Tak jako v předchozí realizaci, tak i v této vidím určitý kvalitativní posun v reálném přístupu k hodnocení vnitřního mikroklima, zvláště pak u malých dětí, které právě pro svůj zdravý vývoj potřebují vyšší kvalitu než kdokoli jiný.

Chtěl bych tímto příspěvkem poděkovat svým způsobem odvážné paní ředitelce, která svůj kladný ekologický postoj dokáže přenést zprostředkovaně i do svého krásného povolání - výchovy dětí.