Skip Navigation LinksUNEGO > Reference > Domácí > Obec Samotišky

Samotišky

Malebná obec Samotišky leží na západním svahu Nízkého Jeseníku.

Úspěchy obce jako celku lze zhrnout do několika významných rovin. Ať už je to oblast technicko-hospodářská - provedení plynofikace, výstavba obecních bytů, výstavba domků, údržba zeleně, nebo oblast kulturní. Jsou však zde i dílčí, velmi významné posuny v úrovni využívání alternativních zdrojů energie, především sluneční energie, slouží pro ohřev teplé užitkové vody, bazénové vody, vytápění, přitápění. Možná, že i v hloubi duše mají občané i příjemný pocit, ze zlepšení životního prostředí, kterému svým malým dílem přispěli. Těmto občanům patří dík, neboť napravují chyby minulé i přítomné a ukazují jednu z cest pro lepší a čistší budoucnost a přitom nikdo o tom ani neví...

Obr.1: SP-80-0,8m2 2ks 1,6m2 Sezonní ohřev TUV, gravitační systém-dodání a montáž-majitel
Obr.2: TS 370 - 1,75m2 1ks 1,75m2 Sezonní ohřev TUV na RD,gravitační systém, v primárním okruhu-nemrznoucí směs, dodání a montáž f. Unego®
Obr.3: S.V.K.-38/94-0,76 m2-2,28 m2 Instalace prvního trubicového vakuového kolektoru české výroby v roce 1994. Celoroční ohřev TUV na RP. Dodání a montáž f. Unego®
Obr.4: TS 202-1,75 m2-3 ks 5,25 m2 aktivní plochy. Celoroční ohřev TUV na RD.Dodání a montáž f. Unego®
Obr.5: SIM-958 - 1,12 m2 7 ks 7,84 m2 aktivní plochy. Celoroční ohřev TUV, přitápění, vytápění, ohřev bazénové vody. Dodání a montáž f. Unego®
Obr.6: VacuSol - TiNOX - 20 m2 Vytápění RD, celoroční ohřev TUV, vytápění bazénu, kořenová čistírna odpadních vod, bioplyn. Dodání a montáž f. Unego®
Obr.7: 5 m2 plastového absorberu pro ohřev venkovního bazénu. Výroba a montáž majitel
Obr.8: TS 202-1,75 m2 - 4 ks 700 m2 aktivní plochy. Celoroční ohřev TUV s budoucím rozšiřováním a napojením na vytápění, přitápění. Dodání a montáž f. Unego®
Obr.9: Nízkoteplotní vytápěcí systém-podlahové vytápění Universa, radiátory 55°/45°. Solární sytém - 14m2 TS 202 - ohřev TUV,ÚV, kondezační kotel Buderus 24 kW, Samotišky
Obr.10: RD - Samotišky, 6 ks Soladur, 14,5m2 aktivní plocha, plastové absorbéry
Obr.11: 8 ks VaCu-Sol F2-TiNOX, 15,2m2 aktivní plocha, TUV, ÚV, bazén
Obr.12: RD - Samotišky, 8 ks VacuSol (vakuové trubicové), 38/2002,6,1m2 TUV, ÚV
Obr.13: 1,5 m2 aktivní plochy, TUV, Realizace - majitel
Obr.14: Soladur 2,4m2 3ks 7,2m2 aktivní plochy. Ohřev bazénu u rod. domku - dodání f. Unego®, montáž majitel