Skip Navigation LinksUNEGO > Reference > Domácí > Plovárna Znojmo

Městská plovárna

ZNOJMO - LOUKA

Zábavní, sportovní a odpočinkový komplex, který bude postupně dále rozvíjen do konečné podoby, se prezentuje z pohledu tepelného hospodářství několika prioritami.

V České republice se jedná o největší venkovní sezónní plavecké zařízení s ohřívanou vodou s min. teplotou 25°C ohřívanou pomocí tepelných čerpadel TČ- vzduch - voda české výroby v kombinaci se solárním systémem. Solární systém také zajišťuje ohřev teplé užitkové vody - TUV pro potřebu areálu.

Technické údaje areálu:

kondiční bazén plocha 500 m2 945 m3
rekreační bazén plocha 1050 m2 1650 m3
dětský bazén plocha 230m2 160 m3

Technologie ohřevu bazénové vody - městská plovárna Znojmo,Louka

K ohřevu bazénové vody je použito moderní, vysoce efektivní technologie , která má energetickou i ekologickou podporu v zemích EU.

Tepelné zdroje představují nízkou ekologickou zátěž a jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda - TCLM 33,9 P :

Využívá se zde teplota okolního vzduchu v součinnosti s hermetickým kompresorem SCROLL a nutnými prvky okruhu tepelného čerpadla - TČ. Díky příznivým klimatickým podmínkám v době provozu areálu koupaliště je dosahováno vysokého topného faktoru TČ- 4-5, což je poměr získané energie k energii spotřebované.

Solární plochý kolektor TS 202 N2LF se selektívní vrstvou na absorbéru :

Patří mezi evropskou špičku ,jejich dlouhodobý a bezproblémový provoz je ověřen již 20-ti letou zkušeností v praxi.

Obr.1: Solární plochý kolektor Vacu-Sol - V2FT - vysoce účinná absorpční selektivní vrstva TiNOX

Plynový kondenzační kotel ORAKO 30:

Vyšší účinnost díky využití skupenského tepla vody ve spalinách plynu při nízkých provozních teplotách zpátečky .Tento zdroj slouží jako špičkový, pro krytí energetických nedostatků solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody - TUV.

Soustava bazénů a kondiční bazén: Soustava - TCLM 33,9 P

Soustava TČ - TCLM 33,9 P ohřívá rekreační bazén. Možnost provozu od konce dubna.

Rekreační bazén: Soustava - TČ - TCLM 33,9 P

Sestava je taktéž doplněna 90 ks špičkových plochých kolektorů TS 202N2LF o aktivní ploše 157 m2.

Dětský bazén,tobogán: Soustava - TČ-TCLM 33,9 P

Technologie ohřevu teplé vody za použití solárního systému v kombinaci s kondenzačními kotli ORAKO 30

Sestava je tvořena 24 ks špičkových kolektorů VaCu-Sol - VS F2-T, s aktivní plochou 45,6 m2.

Dohřev na požadovanou teplotu zajišťují kondenzační kotle ORAKO 30.

Energetickou prioritu podtrhlo materiálové provedení celého plaveckého komplexu použitím nerezového plechu, který dává neopakovatelný charakter kvality a hygienické čistoty.

Věřím, že představenstvo města Znojma provedlo správnou volbu použít špičkové materiály spolu s alternatívními zdroji energie, čímž dokázalo, že ochrana životního prostředí, spolu s úsporami energií, jim není cizí a lhostejná.

Dodavatelská firma - Berndorf - baederbau s.r.o. cz., 602596350 www.berndorf-baederbau.com
Bližší informace a městě Znojme a dalsí podrobnosti najdete na stránkach www.znojmocity.cz.