Skip Navigation LinksUNEGO > Reference > Reference 2011

Souhrn projektů v roce 2011

Rodinný dům Slatinice u Olomouce

Podpora ohřevu vody pomocí 3 ks solárních vakuových kolektorů SANMAX 15T, s možností budoucího rozšíření na přitápění a vytápění RD, zásobník AKU – TV – 300 l.

Rodinný dům Slatinice u Olomouce

Rodinný dům Pavlov u Pelhřimova

Instalace špičkových vakuových trubicových kolektorů SANMAX 15T v počtu 16 ks zajišťuje ohřev vody, přitápění, vytápění RD a ohřev bazénové vody.

Rodinný dům Pavlov u Pelhřimova Rodinný dům Pavlov u Pelhřimova

Rodinný dům v Olomouci

Rodinný dům v Olomouci využívá 3 ks plochých kolektorů THERMOSOLAR 300 k předehřevu a ohřevu vody. Jednoduchá, ale účinná varianta efektivního využití sluneční energie.

Rodinný dům v Olomouci

Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla Lossnay

Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla Lossnay VL – 100, umístěná v prostoru kuchyně pro větrání i navazujícího obývacího pokoje.

Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla Lossnay Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla Lossnay

Rodinný dům v Opatovicích u Hranic

Rodinný dům v Opatovicích u Hranic je nově osazen špičkovým tepelným čerpadlem (TČ) HP3 AWX 10E od firmy PZP HEATING a.s. Instalací TČ se výrazně sníží finanční náklady na provoz RD (TV, ÚV, bazén), spolu s vylepšením ekologického pohledu na vytápění el. energií.

Rodinný dům v Opatovicích u Hranic

Rodinný dům ve Frýdku Místku

Rekonstrukce zdroje energie na RD, kdy stávající plynový kotel se stal bivalentním zdojem špičkovému tepelnému čerpadlu (TČ) HP 3AWX-10E od firmy PZP HEATING a.s. TČ zajišťuje předehřev TV a vytápění RD.

Rodinný dům ve Frýdku Místku Rodinný dům ve Frýdku Místku

Stávající RD v Bludově u Šumperka

Rekonstrukce zdroje energie, kde historické tepelné čerpadlo vzduch – voda bylo nahrazeno špičkovým TČ HP 3AWX–14E od firmy PZP HEATING a.s. TČ zajišťuje předehřev TV a vytápění RD.

Stávající RD v Bludově u Šumperka

Bytové družstvo v Samotiškách

Bytové družstvo v Samotiškách využilo možnost získat dotaci SFMŽP na solární systém, který je určen pro předehřev a ohřev vody. Výše dotace s investičními náklady dávají uživatelům ekonomický trumf v podobě návratnosti mezi dvěma a deseti lety při stávajících cenách energie – plynu.

Jednotlivé bloky po 8-9 bytech byly vybaveny již v počátku realizace výstavby bytů solárními zásobníky o objemu 1000 l. Celkem čtyři bloky bytů, vždy po 15 ks vakuových trubicových kolektorů SANMAX 15T a jeden blok s 6 byty a 11 ks kolektorů SANMAX 15T, jsou zapojeny do výše zmíněných zásobníků s dohřevem plynovými kondenzačními kotli.

Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách Bytové družstvo v Samotiškách
Věřím, že výsledný ekonomicko – ekologický počin se majitelům bytů pozitivně promítne do nižších provozních nákladů.